WINFA, s.r.o.

Rating a informácie o WINFA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre WINFA, s.r.o. 34682 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 19366. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.7660% spoločností je horších ako WINFA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti WINFA, s.r.o." href="http://winfa.sk-rating.com/">
   <img src="http://winfa.sk-rating.com/winfa.png" width="150" height="25" alt="Rating WINFA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating WINFA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia